Konserwacja i przeglądy stacji trafo Łódź

Stacja transformatorowa, składająca się z transformatora, rozdzielni średniego napięcia, rozdzielni niskiego napięcia, urządzeń pomocniczych jest stacją, w której dochodzi do dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej. W łańcuchu dostawy energii elektrycznej stanowi ona najsłabsze ogniwo, ponieważ jakakolwiek awaria trafostacji skutkuje przerwanem dostawy do końcowego odbiorcy. Najczęściej wymienianymi przyczynami awarii są przyczyny losowe (burze i wyładowania atmosferyczne) oraz procesy starzenia się materiałów. Prawo budowlane stanowi, że stacje transformatorowe „powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego […] kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”. Regularna konserwacja i badania pozwalają wydłużyć czas bezawaryjnej pracy transformatora oraz jego żywotność.

Przeglądy i konserwacja stacji trafo Łódź wykonana przez pracowników firmy Urel nigdy nie ogranicza się do ogólnych oględzin, odkurzenia stacji czy przetarcia kurzu – prowadzimy kompleksową diagnostykę parametrów transformatora, dokonujemy dokładnych pomiarów stanu aparatury i urządzeń, pomagamy ustalić harmonogram prac i zakres czynności serwisowych.

Pomiary stacji trafo

Podczas przeglądu i konserwacji tj. sprawdzania stanu połączeń, oceny wizualnej, pomiaru rezystancji izolacji dokonujemy pełnych pomiarów: przekładni napięciowej i grup połączeń, impedancji zwarcia oraz strat obciążeniowych, prądu oraz strat stanu jałowego, rezystancji uzwojeń. Każdy wymieniony parametr jest dokładnie sprawdzany w sposób zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, każdy jest zapisany i skomentowany.

Urel – ocenimy Twoją stację trafo pod kątem bezpieczeństwa, ergonomii i ekonomii!

Stacja transformatorowa, składająca się z transformatora, rozdzielni średniego napięcia, rozdzielni niskiego napięcia, urządzeń pomocniczych jest stacją, w której dochodzi do dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej. W łańcuchu dostawy energii elektrycznej stanowi ona najsłabsze ogniwo, ponieważ jakakolwiek awaria trafostacji skutkuje przerwanem dostawy do końcowego odbiorcy. Najczęściej wymienianymi przyczynami awarii są przyczyny losowe (burze i wyładowania atmosferyczne) oraz procesy starzenia się materiałów. Prawo budowlane stanowi, że stacje transformatorowe „powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego […] kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”. Regularna konserwacja i badania pozwalają wydłużyć czas bezawaryjnej pracy transformatora oraz jego żywotność.

Przeglądy i konserwacja stacji trafo Łódź wykonana przez pracowników firmy Urel nigdy nie ogranicza się do ogólnych oględzin, odkurzenia stacji czy przetarcia kurzu – prowadzimy kompleksową diagnostykę parametrów transformatora, dokonujemy dokładnych pomiarów stanu aparatury i urządzeń, pomagamy ustalić harmonogram prac i zakres czynności serwisowych.

Pomiary stacji trafo

Podczas przeglądu i konserwacji tj. sprawdzania stanu połączeń, oceny wizualnej, pomiaru rezystancji izolacji dokonujemy pełnych pomiarów: przekładni napięciowej i grup połączeń, impedancji zwarcia oraz strat obciążeniowych, prądu oraz strat stanu jałowego, rezystancji uzwojeń. Każdy wymieniony parametr jest dokładnie sprawdzany w sposób zgodny z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, każdy jest zapisany i skomentowany.

Urel – ocenimy Twoją stację trafo pod kątem bezpieczeństwa, ergonomii i ekonomii!