Badanie elektronarzędzi Łódź

Spawarki, elektronarzędzia i inne przenośne urządzenia elektryczne podczas eksploatacji ulegają  naturalnemu zużyciu, nierzadko „lubią się psuć” bez wiedzy użytkownika. Wadliwy sprzęt stanowi niebezpieczeństwo dla użytkownika, może być przyczyną wypadku, a także  niebywałą stratą finansową dla właściciela zakładu, gdy niesprawne urządzenie czy nieszczelna izolacja stanie się zarzewiem pożaru. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy, przepisy prawne oraz warunki stawiane przez ubezpieczycieli nałożyły na właścicieli narzędzi odpowiedzialność za ich stan, a więc to w ich gestii leży zapewnienie regularnych badań i przeglądów oraz zapewnienie kontroli sprzętu po naprawie.

Pomiary przenośnych urządzeń elektrycznych PAT

Jako eksperci w branży elektrycznej i elektroenergetycznej przeprowadzamy pomiary przenośnych urządzeń elektrycznych, weryfikując przy tym stan techniczny urządzeń (chcemy mieć całkowitą pewność, że przekazujemy pracownikom w pełni bezpieczne urządzenia), a także zamieszczamy na nich oznaczenia wyników badań. Do badań elektronarzędzi wykorzystujemy specjalistyczne narzędzia pomiarowe, które spełniają międzynarodowe normy, a jednocześnie są wynikiem najnowszych osiągnięć technologicznych oraz innowacyjnych koncepcji m.in. miernik PAT. Niewielkie urządzenie wyposażone w szereg praktycznych funkcji umożliwia przeprowadzenie kompletu pomiarów jednym kliknięciem klawisza. Pomiary PAT obejmują:

 

  • test wstępny tj. sprawdzenie bezpiecznika i ciągłości obwodu L-N,
  • pomiar rezystancji przewodu uziemienia,
  • badanie rezystancji izolacji,
  • pomiar pobieranej mocy, napięcia i prądu w danej chwili,
  • pomiar prądów upływu,
  • test przewodów IEC, przedłużaczy.
Badanie elektronarzędzi Łódź to nie tylko obowiązek, którego niedopełnienie może skutkować przykrymi konsekwencjami. To także szansa, by na etapie opłacalności naprawy wykryć uszkodzenia i awarie, dlatego przeprowadzając pomiary elektronarzędzi Łódź, staramy się zwracać na to uwagę zarówno przedsiębiorcom, jak i pracownikom.
Powierz swoje elektronarzędzia specjalistom z Urel!
Spawarki, elektronarzędzia i inne przenośne urządzenia elektryczne podczas eksploatacji ulegają  naturalnemu zużyciu, nierzadko „lubią się psuć” bez wiedzy użytkownika. Wadliwy sprzęt stanowi niebezpieczeństwo dla użytkownika, może być przyczyną wypadku, a także  niebywałą stratą finansową dla właściciela zakładu, gdy niesprawne urządzenie czy nieszczelna izolacja stanie się zarzewiem pożaru. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy, przepisy prawne oraz warunki stawiane przez ubezpieczycieli nałożyły na właścicieli narzędzi odpowiedzialność za ich stan, a więc to w ich gestii leży zapewnienie regularnych badań i przeglądów oraz zapewnienie kontroli sprzętu po naprawie.
Badanie elektronarzędzi

Jako eksperci w branży elektrycznej i elektroenergetycznej przeprowadzamy pomiary przenośnych urządzeń elektrycznych, weryfikując przy tym stan techniczny urządzeń (chcemy mieć całkowitą pewność, że przekazujemy pracownikom w pełni bezpieczne urządzenia), a także zamieszczamy na nich oznaczenia wyników badań. Do badań elektronarzędzi wykorzystujemy specjalistyczne narzędzia pomiarowe, które spełniają międzynarodowe normy, a jednocześnie są wynikiem najnowszych osiągnięć technologicznych oraz innowacyjnych koncepcji m.in. miernik PAT. Niewielkie urządzenie wyposażone w szereg praktycznych funkcji umożliwia przeprowadzenie kompletu pomiarów jednym kliknięciem klawisza. Pomiary PAT obejmują:

 

  • test wstępny tj. sprawdzenie bezpiecznika i ciągłości obwodu L-N,
  • pomiar rezystancji przewodu uziemienia,
  • badanie rezystancji izolacji,
  • pomiar pobieranej mocy, napięcia i prądu w danej chwili,
  • pomiar prądów upływu,
  • test przewodów IEC, przedłużaczy.
Badanie elektronarzędzi Łódź to nie tylko obowiązek, którego niedopełnienie może skutkować przykrymi konsekwencjami. To także szansa, by na etapie opłacalności naprawy wykryć uszkodzenia i awarie, dlatego przeprowadzając pomiary elektronarzędzi Łódź, staramy się zwracać na to uwagę zarówno przedsiębiorcom, jak i pracownikom.
Powierz swoje elektronarzędzia specjalistom z Urel!