Instrukcje

Zadzwoń

Email

Instrukcja eksploatacji urządzeń energetycznych Łódź

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi spraw bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, każde urządzenie energetyczne musi posiadać dokument zawierający zasady prawidłowej eksploatacji. Dokument powinien zawierać:

  • charakterystykę urządzenia,
  • opis układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowania,
  • rysunki, schematy, wykresy z opisem w języku polskim,
  • opis czynności związanych z uruchomieniem urządzenia, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem w warunkach normalnej pracy,
  • zasady postępowania w razie zakłóceń w pracy urządzenia lub podczas awarii,
  • terminy przeprowadzania przeglądów, prób, pomiarów oraz wymagań w zakresie bhp i p.poż.
  • identyfikację zagrożeń wynikających z eksploatacji danego urządzenia oraz zasady ich eliminacji,
  • organizację prowadzenia prac eksploatacyjnych,
  • wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej,
  • wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia,
  • obostrzenia (o ile występują) związane np. z miejscem instalacji danego urządzenia.

Obowiązek posiadania i wyposażenia stanowisk pracy w instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (IEUE) do każdego urządzenia spoczywa na pracodawcy. Brak dokumentów skutkuje karami nałożonym przez organy kontrolujące np. Państwowa Inspekcję Pracy.

Specjaliści zatrudnieni w Urel przygotowują instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych Łódź na podstawie obowiązującego rozporządzenia, dokumentacji techniczno-ruchowej producenta, polskich przepisów i norm, inspekcji miejsca, gdzie zainstalowane jest urządzenie, wywiadu z personelem i obsługą techniczną. Ponieważ przepisy prawne od czasu do czasu ulegają zmianie, dokonujemy aktualizacji istniejących już dokumentów. Sporządzone przez nas z największą starannością i dokładnością instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych napisane są prostym i zrozumiałym dla każdego językiem.

Nie masz doświadczenia w przygotowywaniu instrukcji? Przygotujemy je dla Ciebie!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi spraw bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, każde urządzenie energetyczne musi posiadać dokument zawierający zasady prawidłowej eksploatacji. Dokument powinien zawierać:

 • charakterystykę urządzenia,
 • opis układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowania,
 • rysunki, schematy, wykresy z opisem w języku polskim,
 • opis czynności związanych z uruchomieniem urządzenia, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem w warunkach normalnej pracy,
 • zasady postępowania w razie zakłóceń w pracy urządzenia lub podczas awarii,
 • terminy przeprowadzania przeglądów, prób, pomiarów oraz wymagań w zakresie bhp i p.poż.
 • identyfikację zagrożeń wynikających z eksploatacji danego urządzenia oraz zasady ich eliminacji,
 • organizację prowadzenia prac eksploatacyjnych,
 • wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej,
 • wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia,
 • obostrzenia (o ile występują) związane np. z miejscem instalacji danego urządzenia.

Obowiązek posiadania i wyposażenia stanowisk pracy w instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (IEUE) do każdego urządzenia spoczywa na pracodawcy. Brak dokumentów skutkuje karami nałożonym przez organy kontrolujące np. Państwowa Inspekcję Pracy.

Specjaliści zatrudnieni w Urel przygotowują instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych Łódź na podstawie obowiązującego rozporządzenia, dokumentacji techniczno-ruchowej producenta, polskich przepisów i norm, inspekcji miejsca, gdzie zainstalowane jest urządzenie, wywiadu z personelem i obsługą techniczną. Ponieważ przepisy prawne od czasu do czasu ulegają zmianie, dokonujemy aktualizacji istniejących już dokumentów. Sporządzone przez nas z największą starannością i dokładnością instrukcje eksploatacji urządzeń energetycznych napisane są prostym i zrozumiałym dla każdego językiem.

Nie masz doświadczenia w przygotowywaniu instrukcji? Przygotujemy je dla Ciebie!

Instrukcje

Zadzwoń

Email