Pomiary urządzeń elektrycznych

Nie sposób sobie wyobrazić funkcjonowania we współczesnym świecie bez urządzeń elektrycznych. Większość z nich zasilana jest z sieci elektrycznej, co pomimo tego, że producenci są zobowiązani do projektowania i produkowania urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami i standardami bezpieczeństwa, może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.  Uszkodzenia urządzenia, choćby niewielkie, i długotrwała eksploatacja sprawiają, że gwarancja bezpieczeństwa z biegiem czasu staje się coraz mniejsza. By zagwarantować pracownikom komfortowe warunki pracy, Kodeks Pracy obliguje pracodawców do sprawdzania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.

Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych

Jedną z proponowanych przez nas usług jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń elektrycznych. Jako firma z bogatym i długoletnim doświadczeniem w branży elektrycznej, stawiamy na ergonomię i bezpieczeństwo, dlatego pomagamy pracodawcom w następujących kwestiach:

 

  1. Pomagamy spełnić wymagania przepisów BHP oraz kodeksu pracy w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych przez pracowników.
  2. Weryfikujemy stan techniczny urządzeń, upewniając się że pracownicy będą eksploatować tylko urządzenia w dobrym stanie niezagrażającym ich zdrowiu i życiu.
  3. Oznaczamy wizualnie i dokumentujemy wyniki badań, by pracownik mógł też samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas używania urządzeń.

Podczas badań urządzeń elektrycznych (elektronarzędzi), które przeprowadzamy za pomocą specjalistycznych narzędzi pomiarowych zgodnie z międzynarodowymi normami, dzielimy się wiedzą, że regularne badania to nie tylko konieczność narzucona przez przepisy prawne, ale także realna pomoc. Regularne badania (zgodne z miejscem użytkowania i klasyfikacją urządzeń)  pozwalają wykryć uszkodzenia i awarie urządzeń na etapie, gdy naprawa jest możliwa i opłacalna, a także przynoszą korzyść w postaci prowadzenia aktualnej ewidencji wszystkich urządzeń elektrycznych.

Zapewnij i utrzymaj bezpieczeństwo pracowników w Twojej firmie z Urel!

Nie sposób sobie wyobrazić funkcjonowania we współczesnym świecie bez urządzeń elektrycznych. Większość z nich zasilana jest z sieci elektrycznej, co pomimo tego, że producenci są zobowiązani do projektowania i produkowania urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami i standardami bezpieczeństwa, może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.  Uszkodzenia urządzenia, choćby niewielkie, i długotrwała eksploatacja sprawiają, że gwarancja bezpieczeństwa z biegiem czasu staje się coraz mniejsza. By zagwarantować pracownikom komfortowe warunki pracy, Kodeks Pracy obliguje pracodawców do sprawdzania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.

Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych

Jedną z proponowanych przez nas usług jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń elektrycznych. Jako firma z bogatym i długoletnim doświadczeniem w branży elektrycznej, stawiamy na ergonomię i bezpieczeństwo, dlatego pomagamy pracodawcom w następujących kwestiach:

 

  1. Pomagamy spełnić wymagania przepisów BHP oraz kodeksu pracy w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych przez pracowników.
  2. Weryfikujemy stan techniczny urządzeń, upewniając się że pracownicy będą eksploatować tylko urządzenia w dobrym stanie niezagrażającym ich zdrowiu i życiu.
  3. Oznaczamy wizualnie i dokumentujemy wyniki badań, by pracownik mógł też samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas używania urządzeń.

Podczas badań urządzeń elektrycznych (elektronarzędzi), które przeprowadzamy za pomocą specjalistycznych narzędzi pomiarowych zgodnie z międzynarodowymi normami, dzielimy się wiedzą, że regularne badania to nie tylko konieczność narzucona przez przepisy prawne, ale także realna pomoc. Regularne badania (zgodne z miejscem użytkowania i klasyfikacją urządzeń)  pozwalają wykryć uszkodzenia i awarie urządzeń na etapie, gdy naprawa jest możliwa i opłacalna, a także przynoszą korzyść w postaci prowadzenia aktualnej ewidencji wszystkich urządzeń elektrycznych.

Zapewnij i utrzymaj bezpieczeństwo pracowników w Twojej firmie z Urel!