Pomiary instalacji fotowoltaicznych Łódź

Intensywne poszukiwanie źródeł energii odnawialnej i jednoczesny postęp technologiczny doprowadziły do dynamicznego rozwoju instalacji fotowoltaicznych. Wykorzystywanie energii słonecznej oznacza symbiozę człowieka i natury, a także niższe koszty użytkowania, dlatego rozwiązanie to stało się bardzo popularne i chętnie stosowane. Niestety, aby zaspokoić popyt, część producentów zdecydowała się na ilość i obniżyła jakość paneli, co z kolei przekłada się na  możliwy spadek bezpieczeństwa podczas eksploatacji.

Poziom bezpieczeństwa instalacji (poprawność montażu, brak występujących awarii i usterek), jak również wydajność i efektywność danej instalacji oraz jej elementów, to główne powody dla których przeprowadza się pomiary instalacji fotowoltaicznych Łódź. Prawo Budowlane z kolei narzuca obowiązek przeprowadzania okresowych przeglądów i pomiarów instalacji fotowoltaicznych będących częścią obiektów budowlanych.

Jako firma świadcząca kompleksowe usługi w branży elektrycznej przeprowadzamy:

  1. pomiary odbiorcze instalacji fotowoltaicznych, podczas których weryfikujemy poprawność wykonania elektrowni PV (spełnienie zapisów OWU oraz wymogów ubezpieczyciela)
  2. pomiary okresowe – podstawowe (sprawdzenie polaryzacji i ciągłości przewodów, pomiar rezystancji izolacji przewodów strony AC i DC oraz rezystancji uziemienia, pomiar impedancji pętli zwarcia i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a także pomiar napięć i prądów łańcuchów modułów) i uzupełniające (pomiar krzywych prądowo-napięciowych i pomiary przeprowadzane przy użyciu kamery termowizyjnej).
  3. analizę instalacji prosumenckiej oraz sieci dystrybucyjnej w przypadku nieprawidłowego działania instalacji.

Specjaliści zatrudnieni w Urel mają bogate doświadczenie, pomiarów instalacji fotowoltaicznych dokonują za pomocą specjalistycznego sprzętu (mierniki przeznaczone do pomiarów instalacji PV), a przede wszystkim zawsze służą radą i pomocą, by eksploatacja była bezpieczna a ponoszone koszty jak najniższe.

Masz instalację fotowoltaiczną? Zadbaj o nią z Urel!

Intensywne poszukiwanie źródeł energii odnawialnej i jednoczesny postęp technologiczny doprowadziły do dynamicznego rozwoju instalacji fotowoltaicznych. Wykorzystywanie energii słonecznej oznacza symbiozę człowieka i natury, a także niższe koszty użytkowania, dlatego rozwiązanie to stało się bardzo popularne i chętnie stosowane. Niestety, aby zaspokoić popyt, część producentów zdecydowała się na ilość i obniżyła jakość paneli, co z kolei przekłada się na  możliwy spadek bezpieczeństwa podczas eksploatacji.

Jako firma świadcząca kompleksowe usługi w branży elektrycznej przeprowadzamy:

  1. pomiary odbiorcze instalacji fotowoltaicznych, podczas których weryfikujemy poprawność wykonania elektrowni PV (spełnienie zapisów OWU oraz wymogów ubezpieczyciela)
  2. pomiary okresowe – podstawowe (sprawdzenie polaryzacji i ciągłości przewodów, pomiar rezystancji izolacji przewodów strony AC i DC oraz rezystancji uziemienia, pomiar impedancji pętli zwarcia i ocena skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a także pomiar napięć i prądów łańcuchów modułów) i uzupełniające (pomiar krzywych prądowo-napięciowych i pomiary przeprowadzane przy użyciu kamery termowizyjnej).
  3. analizę instalacji prosumenckiej oraz sieci dystrybucyjnej w przypadku nieprawidłowego działania instalacji.

Specjaliści zatrudnieni w Urel mają bogate doświadczenie, pomiarów instalacji fotowoltaicznych dokonują za pomocą specjalistycznego sprzętu (mierniki przeznaczone do pomiarów instalacji PV), a przede wszystkim zawsze służą radą i pomocą, by eksploatacja była bezpieczna a ponoszone koszty jak najniższe.

Masz instalację fotowoltaiczną? Zadbaj o nią z Urel!