Przegląd instalacji odgromowej Łódź

Sieć metalowych przewodów zamontowanych na dachu spełnia ważne zadanie – przejmuje energię przekazywaną przez piorun i bezpiecznie odprowadza ją do ziemi. W ten sposób każdy budynek posiadający instalację odgromową jest chroniony przed pękaniem, uszkodzeniem przewodów elektrycznych, pożarem.

Prawo budowlane nakazuje montaż instalacji w budynkach wyższych niż 15 m, o powierzchni co najmniej 500 m3, w budynkach wykonanych z materiałów łatwopalnych, a także w obiektach użyteczności publicznej. Te same przepisy prawne oraz wymagania ubezpieczycieli nakładają na właścicieli i zarządców budynków obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów instalacji odgromowej, co gwarantuje prawidłowe działanie samej instalacji, realną ochronę budynku oraz urządzeń instalowanych na dachach (w tym także instalacji fotowoltaicznej).

Specjaliści ochrony odgromowej w Urel w ramach usługi koncentrują się na:

  • sprawdzeniu urządzenia piorunochronnego (przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania) i cjego ciągłości elektrycznej,
  • wykonaniu pomiaru rezystancji uziomu,
  • sprawdzeniu stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów.

Przegląd instalacji odgromowej Łódź to nie tylko dokładne sprawdzenie każdego elementu instalacji i sporządzenie protokołu kontroli. Wszędzie tam, gdzie zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna, pomagamy skoordynować ją z istniejącą ochroną odgromową w celu pewnej ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Urel – wspieramy kompleksowo!

Sieć metalowych przewodów zamontowanych na dachu spełnia ważne zadanie – przejmuje energię przekazywaną przez piorun i bezpiecznie odprowadza ją do ziemi. W ten sposób każdy budynek posiadający instalację odgromową jest chroniony przed pękaniem, uszkodzeniem przewodów elektrycznych, pożarem.

Prawo budowlane nakazuje montaż instalacji w budynkach wyższych niż 15 m, o powierzchni co najmniej 500 m3, w budynkach wykonanych z materiałów łatwopalnych, a także w obiektach użyteczności publicznej. Te same przepisy prawne oraz wymagania ubezpieczycieli nakładają na właścicieli i zarządców budynków obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów instalacji odgromowej, co gwarantuje prawidłowe działanie samej instalacji, realną ochronę budynku oraz urządzeń instalowanych na dachach (w tym także instalacji fotowoltaicznej).

Specjaliści ochrony odgromowej w Urel w ramach usługi koncentrują się na:

  • sprawdzeniu urządzenia piorunochronnego (przewodów, elementów łączeniowych, wsporników, mocowania) i cjego ciągłości elektrycznej,
  • wykonaniu pomiaru rezystancji uziomu,
  • sprawdzeniu stanu urządzeń ograniczających przepięcia w instalacji elektrycznej i systemach przesyłu sygnałów.

Przegląd instalacji odgromowej Łódź to nie tylko dokładne sprawdzenie każdego elementu instalacji i sporządzenie protokołu kontroli. Wszędzie tam, gdzie zainstalowana jest instalacja fotowoltaiczna, pomagamy skoordynować ją z istniejącą ochroną odgromową w celu pewnej ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Urel – wspieramy kompleksowo!

Usługi

Zadzwoń

Email