Inspektor nadzoru, który zadba o twoją inwestycję

  • Zależy Ci na podniesieniu jakości i terminowości wykonywanych robót elektrycznych?
  • Chcesz mieć pewność, że Twoje zasoby i materiały są wykorzystywane w optymalny sposób?
  • Potrzebujesz wsparcia technicznego i uczciwego doradcy, który pomoże wyeliminować ewentualne usterki, które mogą utrudnić odbiór końcowy inwestycji?

Skorzystaj usług wykwalifikowanego inspektora nadzoru inwestorskiego, który zadba o to, aby realizacja robót elektrycznych przebiegała zgodnie z projektem, wiedzą techniczną i aktualnymi przepisami prawa.

Nadzory elektryczne w praktyce

Prace naprawcze przeprowadzane w budynku, gdzie pracują lub mieszkają ludzie bywają bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe do wykonania. Właśnie dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia usterek do których mogłoby dojść już w okresie realizacji inwestycji.

Co możemy dla ciebie zrobić?

  • Weryfikacja projektów pod kątem prawa budowlanego i obowiązujących standardów
  • Sprawdzanie jakości wykonanych instalacji i zgodności z projektem oraz przepisami
  • Badania jakości prac i wykorzystywanych materiałów
  • Kontrola i odbiór instalacji elektrycznych
  • Weryfikacja kosztów realizacji projektów
  • Testy i pomiary

Inspektor nadzoru, który zadba o twoją inwestycję

  • Zależy Ci na podniesieniu jakości i terminowości wykonywanych robót elektrycznych?
  • Chcesz mieć pewność, że Twoje zasoby i materiały są wykorzystywane w optymalny sposób?
  • Potrzebujesz wsparcia technicznego i uczciwego doradcy, który pomoże wyeliminować ewentualne usterki, które mogą utrudnić odbiór końcowy inwestycji?

Skorzystaj usług wykwalifikowanego inspektora nadzoru inwestorskiego, który zadba o to, aby realizacja robót elektrycznych przebiegała zgodnie z projektem, wiedzą techniczną i aktualnymi przepisami prawa.

Nadzory elektryczne w praktyce

Prace naprawcze przeprowadzane w budynku, gdzie pracują lub mieszkają ludzie bywają bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe do wykonania. Właśnie dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia usterek do których mogłoby dojść już w okresie realizacji inwestycji.

Co możemy dla ciebie zrobić?

  • Weryfikacja projektów pod kątem prawa budowlanego i obowiązujących standardów
  • Sprawdzanie jakości wykonanych instalacji i zgodności z projektem oraz przepisami
  • Badania jakości prac i wykorzystywanych materiałów
  • Kontrola i odbiór instalacji elektrycznych
  • Weryfikacja kosztów realizacji projektów
  • Testy i pomiary