Pomiary instalacji elektrycznej Łódź

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa budowlanego, prawa energetycznego, normy, przepisy prawa przeciwpożarowego i przeciwporażeniowego oraz wymagania ubezpieczycieli nakładają na właścicieli lub zarządcy budynku obowiązek przeprowadzenia okresowych pomiarów instalacji elektrycznej.  Badania mają na celu ocenę sprawności istniejącej instalacji, a tym samym oraz zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa, życia użytkowników danej przestrzeni, a także znajdujących się tam środków materialnych.

To, jak ważna jest poprawna i prawdziwa ocena zdolności instalacji elektrycznej do dalszej, bezpiecznej eksploatacji jest dla naszych specjalistów niezwykle istotne. Badania przeprowadzane przez pracowników Urel (oględziny instalacji elektrycznej, pomiar rezystancji izolacji, sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej, sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych) nigdy nie ograniczają się do „przepisywania” wartości, nie ograniczają się do zapisania jedynie kilku wartości – każdorazowo przeprowadzamy je w sposób rzetelny i kompleksowy. Chcemy w tym miejscu się pochwalić, że jako jedna z niewielu firm w kraju realizujemy pomiary zgodne z najbardziej aktualnymi normami europejskimi (często niedostępnymi jeszcze w języku polskim). Wierzymy, że każda aktualizacja wytycznych to krok w kierunku rozwoju i postępu.

Dlaczego jeszcze warto korzystać z naszej usługi pomiary instalacji elektrycznej Łódź?

Decydując się na kompleksową ocenę instalacji pod kątem bezpieczeństwa, ergonomii i ekonomii przez Urel, zyskujesz pewność pewnej oceny oraz bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi, a także posiadanego mienia. Dodatkowo, podczas podczas wykonywania pomiarów ochronnych zawsze poświęcamy czas na ocenę instalacji pod kątem właściwego wykonania, dalszej rozbudowy, stabilnej pracy w kolejnych latach użytkowania, a także chętnie dzielimy się wiedzą o aktualnych trendach w branży, wskazując możliwe kierunki modernizacji i rozwoju, które pomagają zwiększać oszczędności związane z wydatkami na energię elektryczną.

Oszczędzaj czas, energię i pieniądze z Urel!

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa budowlanego, prawa energetycznego, normy, przepisy prawa przeciwpożarowego i przeciwporażeniowego oraz wymagania ubezpieczycieli nakładają na właścicieli lub zarządcy budynku obowiązek przeprowadzenia okresowych pomiarów instalacji elektrycznej.  Badania mają na celu ocenę sprawności istniejącej instalacji, a tym samym oraz zapewnienie i utrzymanie bezpieczeństwa, życia użytkowników danej przestrzeni, a także znajdujących się tam środków materialnych.

To, jak ważna jest poprawna i prawdziwa ocena zdolności instalacji elektrycznej do dalszej, bezpiecznej eksploatacji jest dla naszych specjalistów niezwykle istotne. Badania przeprowadzane przez pracowników Urel (oględziny instalacji elektrycznej, pomiar rezystancji izolacji, sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej, sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych) nigdy nie ograniczają się do „przepisywania” wartości, nie ograniczają się do zapisania jedynie kilku wartości – każdorazowo przeprowadzamy je w sposób rzetelny i kompleksowy. Chcemy w tym miejscu się pochwalić, że jako jedna z niewielu firm w kraju realizujemy pomiary zgodne z najbardziej aktualnymi normami europejskimi (często niedostępnymi jeszcze w języku polskim). Wierzymy, że każda aktualizacja wytycznych to krok w kierunku rozwoju i postępu.

Dlaczego jeszcze warto korzystać z naszej usługi pomiary instalacji elektrycznej Łódź?

Decydując się na kompleksową ocenę instalacji pod kątem bezpieczeństwa, ergonomii i ekonomii przez Urel, zyskujesz pewność pewnej oceny oraz bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi, a także posiadanego mienia. Dodatkowo, podczas podczas wykonywania pomiarów ochronnych zawsze poświęcamy czas na ocenę instalacji pod kątem właściwego wykonania, dalszej rozbudowy, stabilnej pracy w kolejnych latach użytkowania, a także chętnie dzielimy się wiedzą o aktualnych trendach w branży, wskazując możliwe kierunki modernizacji i rozwoju, które pomagają zwiększać oszczędności związane z wydatkami na energię elektryczną.

Oszczędzaj czas, energię i pieniądze z Urel!