Przegląd instalacji elektrycznej Łódź

Wiercenie w ścianie może spowodować przerwanie przewodu. Przewiercony przewód nie daje sygnałów ostrzegawczych ale stwarza ryzyko porażenia prądem. Jednoczesne podłączenie do sieci wielu energochłonnych może spowodować przeciążenie obwodu. Przeciążony obwód grozi spaleniem przewodu i pożarem.

To niejedyne zagrożenia ze strony instalacji elektrycznej, które mogą doprowadzić do nieszczęścia. By im zapobiec i zagwarantować bezpieczeństwo mienia oraz zdrowia i życia użytkownikom budynku, przepisy prawne (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z późniejszymi zmianami) nałożyły na właścicieli i zarządców obiektów obowiązek przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej.

Wykwalifikowani pracownicy Urel, firmy z wieloletnim doświadczeniem w dostarczaniu kompleksowych usług elektrycznych, doskonale wiedzą, że stwierdzenie „skoro wszystko działa to znaczy, że wszystko jest dobrze” to żadna gwarancja bezpieczeństwa, dlatego każdy przegląd instalacji elektrycznej Łódź jest dokonywany w sposób rzetelny i staranny. Każdorazowo podczas przeglądu dokonujemy:

  • oględzin widocznych części przewodów elektrycznych,
  • pomiarów kontrolnych,
  • prób eksploatacyjnych sprawdzających instalacje elektryczne,
  • weryfikacji sprawności połączeń, zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniami, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji,
  • sprawdzenia ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej.

Wyniki przeglądu instalacji elektrycznej przekazujemy zleceniodawcy w postaci kompletnej dokumentacji.

Urel – masz pewność, że wszystko jest w porządku!

Wiercenie w ścianie może spowodować przerwanie przewodu. Przewiercony przewód nie daje sygnałów ostrzegawczych ale stwarza ryzyko porażenia prądem. Jednoczesne podłączenie do sieci wielu energochłonnych może spowodować przeciążenie obwodu. Przeciążony obwód grozi spaleniem przewodu i pożarem.

To niejedyne zagrożenia ze strony instalacji elektrycznej, które mogą doprowadzić do nieszczęścia. By im zapobiec i zagwarantować bezpieczeństwo mienia oraz zdrowia i życia użytkownikom budynku, przepisy prawne (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z późniejszymi zmianami) nałożyły na właścicieli i zarządców obiektów obowiązek przeprowadzenia przeglądu instalacji elektrycznej.

Wykwalifikowani pracownicy Urel, firmy z wieloletnim doświadczeniem w dostarczaniu kompleksowych usług elektrycznych, doskonale wiedzą, że stwierdzenie „skoro wszystko działa to znaczy, że wszystko jest dobrze” to żadna gwarancja bezpieczeństwa, dlatego każdy przegląd instalacji elektrycznej Łódź jest dokonywany w sposób rzetelny i staranny. Każdorazowo podczas przeglądu dokonujemy:

  • oględzin widocznych części przewodów elektrycznych,
  • pomiarów kontrolnych,
  • prób eksploatacyjnych sprawdzających instalacje elektryczne,
  • weryfikacji sprawności połączeń, zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniami, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji,
  • sprawdzenia ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej.

Wyniki przeglądu instalacji elektrycznej przekazujemy zleceniodawcy w postaci kompletnej dokumentacji.

Urel – masz pewność, że wszystko jest w porządku!

Usługi

Zadzwoń

Email