Pomiary uziemień Łódź

Instalacja uziemiająca jest elementem gwarantującym bezpieczny przesył, rozdział i użytkowanie energii elektrycznej, wpływa na skuteczność działania ochron przeciwporażeniowych, przeciwprzepięciowych i odgromowych, chroni przed skutkami wyładowań elektrycznych. Sieci, instalacje i urządzenia elektryczne muszą być uziemione.

Stan techniczny instalacji uziemiającej musi być sprawdzany (wg przepisów co 5 lat) – zmianę parametrów sieci może spowodować korozja lub zmiany w rezystywności gruntu, a sieć może nie ujawniać swojej niesprawności i zamiast gwarantować bezpieczeństwa może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Przegląd uziemień obejmuje m.in. pomiary rezystancji uziemień, pomiar impedancji uziemienia, pomiar rezystywności gruntu.

Pomiary instalacji uziemiającej są najtrudniejszymi ze wszystkich pomiarów instalacji elektrycznych niskiego napięcia, ponieważ:

  • wymagają fachowej wiedzy o budowie instalacji oraz o zjawiskach, które zachodzą podczas wykonywania pomiarów,
  • wymagają umiejętności wykonywania badań w trudnych warunkach środowiskowych lub terenowych,
  • brakuje dostępu do elementów instalacji.

Specjaliści zatrudnieni w Urel posiadają gruntowną wiedzę, wieloletnie doświadczenie i specjalistyczne narzędzia do przeprowadzania badań. Dla rzetelnego wykonania weryfikacji stanu instalacji wykorzystujemy wiele metod, dlatego pomiary uziemień Łódź w naszym wykonaniu to pewność bezpieczeństwa i spokoju.

Twoja instalacja uziemienia wymaga przeglądu? Powierz go doświadczonym ekspertom!

Instalacja uziemiająca jest elementem gwarantującym bezpieczny przesył, rozdział i użytkowanie energii elektrycznej, wpływa na skuteczność działania ochron przeciwporażeniowych, przeciwprzepięciowych i odgromowych, chroni przed skutkami wyładowań elektrycznych. Sieci, instalacje i urządzenia elektryczne muszą być uziemione.

Stan techniczny instalacji uziemiającej musi być sprawdzany (wg przepisów co 5 lat) – zmianę parametrów sieci może spowodować korozja lub zmiany w rezystywności gruntu, a sieć może nie ujawniać swojej niesprawności i zamiast gwarantować bezpieczeństwa może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji. Przegląd uziemień obejmuje m.in. pomiary rezystancji uziemień, pomiar impedancji uziemienia, pomiar rezystywności gruntu.

Pomiary instalacji uziemiającej są najtrudniejszymi ze wszystkich pomiarów instalacji elektrycznych niskiego napięcia, ponieważ:

  • wymagają fachowej wiedzy o budowie instalacji oraz o zjawiskach, które zachodzą podczas wykonywania pomiarów,
  • wymagają umiejętności wykonywania badań w trudnych warunkach środowiskowych lub terenowych,
  • brakuje dostępu do elementów instalacji.

Specjaliści zatrudnieni w Urel posiadają gruntowną wiedzę, wieloletnie doświadczenie i specjalistyczne narzędzia do przeprowadzania badań. Dla rzetelnego wykonania weryfikacji stanu instalacji wykorzystujemy wiele metod, dlatego pomiary uziemień Łódź w naszym wykonaniu to pewność bezpieczeństwa i spokoju.

Twoja instalacja uziemienia wymaga przeglądu? Powierz go doświadczonym ekspertom!